Tarpaulin and Refrigerator Vehicle Conveyors Tanks Transport of Passengers Markets

Finance Indicators

Godišnji finasijski izveštaj za 2009. godinu


Koncern Srboexport Izveštaj ovlašćenog revizora vlasnicima i direktoru

Koncern Srboexport konsolidovani izveštaj

Srboexport Transport Izveštaj ovlašćenog revizora vlasniku i direktoru

Bora Kecic AD Izveštaj ovlašćenog revizora skupštini akcionara

Strela Obrenovac Izveštaj ovlašćenog revizora vlasniku i direktoru

Strela Ub Izveštaj ovlašćenog revizora skupstini i direktoru

Godišnji finasijski izveštaj za 2008. godinu


Koncern Srboexport Izveštaj ovlašcenog revizora vlasnicima i direktoru

Koncern Srboexport Izveštaj ovlašćenog revizora vlasniku

Srboexport Transport Izveštaj ovlašćenog revizora vlasniku i direktoru

Bora Kecic AD Izveštaj ovlašćenog revizora skupštini akcionara

Strela Obrenovac Izveštaj ovlašćenog revizora vlasniku i direktoru

Strela Ub Izveštaj ovlašćenog revizora skupštini i direktoru

Godišnji finasijski izveštaj za 2007. godinu


Srboexport Izvestaj ovlašćenog revizora skupštini

Srboexport Izvestaj ovlašćenog revizora vlasniku

Srboexport napomena uz godišnji finansijski izveštaj 2007

Srboexport napomene uz konsolidovani izvestaj 2007

Srboexport potvrda o prijemu konsolidovanog finansijskog izvestaja za 2007

Srboexport potvrda o prijemu odobrenog finansijskog izvestaja za 2007

Strela izvešstaj ovlašćenog revizora

Strela potvrda o prijemu odobrenog finansijskog izvestaja za 2007

Godišnji finasijski izveštaj za 2006. godinu


Izveštaj ovlašćenog revizora

Bilans stanja

Bilans uspeha

Statistički aneks

Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

Napomene uz godišnji finansijski izveštaj

Novokonsolidovani finansijski izveštaj


Izveštaj ovlašćenog revizora

Bilans stanja

Bilans uspeha

Statistički aneks

Izveštaj o promenama na kapitalu

Napomene uz godišnji finansijski izveštaj

Home

News

Booklet

Photo Gallery

About Us

Contacts

Koncern Srboexport Doo

Aleksandra Ace Simovića 217

11500 Obrenovac, Srbija

+381 11 8726-200

email: office@trans.rs